Εγκαταλείφθηκαν στο βουνό, μήπως τα γνωρίζετε;

Donate Now

Αυτά τα δύο πανέμορφα γκριφονάκια, βρέθηκαν στο βουνό στην Αγ.Παρασκευή.

Το άσπρο είναι αρσενικό 1 έτους,μόνο 5 κιλά.Έχει εμβολιασθεί και αποπαρασιτωθεί.

Το γκρίζο είναι θηλυκό,6 κιλά  στειρώθηκε και εμβολιάσθηκε.
Αν δεν βρεθούν οι οικογένειες τους θα δοθούν άμεσα για υιοθεσία.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία

επικοινωνήστε με το Ζωοφιλικό Σύλλογο Αγ.Παρασκευής στα τηλ 6946537062 και  6945534118.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
1138