Γεράκος στο Χαλάνδρι

Donate Now

Βρέθηκε σήμερα 18/9/14 στην Αγ. Βαρβάρα Χαλανδρίου. Ακολούθησε μια πορεία από Εθνικής Αντιστάσεως 71 , Οθωνος , Αγαμέμνωνος, Κηφισίας, όπου και τον προλάβαμε και τον μαζέψαμε πριν κάνει το απονενοημένο διάβημα. Έχει νευρολογικό πρόβλημα και στραβοπατάει και τα 4 πόδια του.

Ζητείται επειγόντως χώρος φιλοξενίας,κάποια αυλή ίσως μέχρι να βρεθεί το σπίτι του. Σύμφωνα με τον κτηνίατρο μας το πρόβλημα του είναι πολύ παλαιό και φαίνεται,ότι έχει προσαρμοσθεί σ αυτή τη κατάσταση. Αν ξέρετε κάτι γι αυτόν ειδοποιείστε μας στα τηλ του Συλλόγου Φίλων
των Ζώων Χαλανδρίου:2106814276,6973698750 και 6979640320.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
868