Βρέθηκε στο Ψυχικό

Donate Now

Η Χιόνα βρέθηκε στο Ψυχικό. Είναι περίπου ενός έτους, υγιέστατη, πολύ γλυκιά και φιλική. Αν δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης της θα δοθεί για υιοθεσία. Τηλεφωνήστε στα 6977 582 583, 6932 495 867

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
844