Βρέθηκε στου Παπάγου

Donate Now

Βρέθηκε στην Αναστάσεως στου Παπάγου.Είναι λευκός ημίαιμος λαμπραντόρ, 35-40 κιλά. Έχει 2 ελαφρά καφετιά μπαλώματα στα πλευρά. Φαίνεται εκπαιδευμένος και είναι ήσυχος. Φοράει φαρδύ μαύρο περιλαίμιο. Τηλ 6945 802200 Βασίλης

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
964