Βρέθηκε στη Λ. Μεσογείων

Donate Now

Βρέθηκε αυτή η σκυλίτσα στις 22/1/14,στη Μεσογείων πλησίον του Ιασώ General.
Είναι πολύ εξασθενημένη και αδύνατη και φαίνεται να έχει γεννήσει πρόσφατα.
Μεταφέρθηκε απο τη Φιλοζωική Χολαργού σε κτηνιατρείο για έλεγχο και νοσηλεία.
Παρακαλούμε, αν έχετε κάποια σχετική πληροφορία, επικοινωνήστε με το τηλ.6934262050.
Ευχαριστούμε

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
990